Monday, March 26, 2007Til folket
er basert på de norske statsministerenes nyttårstaler 2000-2007 og kong Haralds tale på Rådhusplassen i Oslo 31/12-1999. All tekst, inkludert epigrafene stammer fra talene. Stedene epigrafene faller inn i den alfabetiske rekkefølgen markerer en ny avdeling. Til folket kan med fordel leses i sammenheng med Folkets røst.


***

Alt henger sammen med alt.
Gro Harlem Brundtland


***


Epilog/Prolog


Det at så mange mennesker er samlet her på Rådhusplassen i kveld, for sammen å hilse nyttåret velkommen, er i seg selv en begivenhet. Det nye årtusen ligger der, "med blanke ark og fargestifter til". Dere der hjemme i stuene eller – som her – i fellesskap på en offentlig plass. Derfor bør det være vårt felles nyttårsforsett at vi bruker fargestiftene til å tegne en trygg og god fremtid for alle som bor i dette landet! Dette fellesskapet kan stå som epilog for det andre årtusen, og i enda større grad som prolog for det tredje! Felles for oss, er at vi – i årene som kommer – vil huske denne kvelden og den forventning den rommer. Her i vårt land er vi en ung nasjon i en gammel kultur. Ikke bare får vi ønske det nye årtusen velkommen, men vi får også oppleve de første minuttene av Oslos tusenårsjubileum. Jeg er så heldig at jeg får feire denne kvelden både med dere og med noen av mine nærmeste. Jeg gratulerer hovedstaden med jubileet og ønsker alle et riktig godt nytt år! La oss i kveld også inspireres av å se fremover!
Men vi deler mer enn samme tidssone. Men vår velstand må ikke føre til likegyldighet og selvgodhet.

Om noen minutter slår klokken tolv, og vi går fra ett årtusen til et annet. Over halvparten av jordens befolkning har allerede feiret det tolvte slaget, og nå er det vår tur. Over hele Norge er folk nå samlet. Samtidig markerer klokkeslaget at Oslo kan starte feiringen av sitt første årtusen. Samtidig med at vi her i Norge hilser år to tusen velkommen, gjør menneskene det samme i Europas byer og i Afrikas ørkener og savanner. Som nordmenn er vi også verdensborgere, og deler et felles ansvar for denne «Vårherres klinkekule». Vi deler et håp om en bedre verden. Vi deler et håp om fred og frihet fra nød og undertrykkelse. Vi henter inspirasjon ved å se bakover på vår historie. Vi må erkjenne at Norge ligger på «solsiden» i dagens verden. Vårt land har vært forskånet for de fleste av de tragedier som har rammet mindre heldige nasjoner.I.

7. juni skrev den svenske avisen Aftonbladet: «Revolution i Norge. Konungen anmodas abdikera». 13. september 1905 mobiliserte Norge. 25. august ble mange bergtatt av kjærligheten da vårt kronprinspar giftet seg i Oslo domkirke. 100-årsperspektivet er ikke minst historien om en enorm teknologisk og økonomisk utvikling. 110 år gamle Karen Svisdal fra Sunndal på Nordmøre, trolig Norges eldste person, ble nylig spurt om grunnen til at hun er blitt så gammel. 1900-tallet var også et århundre da enkeltmenneskets frihet ble kraftig utvidet. 1905 bød på et historisk drama. 2000 år, 1000 år og 100 år. 2006 er også året hvor vi minnes at det er 100 år siden dikteren Henrik Ibsen døde. 2006 kan bli et godt år for Norge. 280.000 mennesker er registrert som natteravner. Albert Einstein – med all sin viten – sa at fantasi er viktigere enn kunnskap. Aldri før har flere blitt løftet ut av fattigdom. Aldri før har så mange barn hatt så gode muligheter til å vokse opp, og aldri før har mennesker levd lenger. Aldri før har så mange mennesker levd i demokratier – halvannen milliard mennesker har de siste årene opplevd overgangen fra diktatur til demokrati. Aldri før har så mange mennesker levd i fred.II.

Alle barn fortjener å vinne.
Roy Jacobsen

Alle har vi muligheter til å oppleve små eller store seire ved at vår innsats blir sett og anerkjent. Alle har vi plikter. Alle har vi rettigheter. Alle kan vi bidra. Alle land, men særlig små nasjoner, er avhengige av mellomfolkelig, forpliktende samarbeid. Alle må kunne kjenne seg trygge og verdsatt på arbeidsplassen. Alle samlet under FN-paraplyen. Alle skal ha trygghet gjennom en garantert minstepensjon. Alle ønsker seg NOE. Allerede etter ett år har det internasjonale vaksineprogrammet bidratt til å redde livet til tusenvis av barn. Alt det frivillige arbeidet som krever trofasthet i hverdagen og som ikke er knyttet til fortjeneste for seg selv, men til tjeneste for andre. Andre titusener vil få ny jobb. Arbeidet for det psyko-sosiale miljøet på arbeidsplassene må intensiveres. Arbeidsledigheten har allerede begynt å avta. Arbeidsløsheten er lav. Arbeidssituasjonen kan oppleves som tøff for mange. Arbeidstilsynet mener at selvmord med bakgrunn i mobbing forekommer hyppigere enn dødsulykker på norske arbeidsplasser. Asia har opplevd store tragiske naturkatastrofer før. At de skal ha lov til å være seg selv, uavhengig av kjønn, nasjonalitet, tro og seksuell legning. At det gir mer rom og vekstmuligheter for oss alle. At det nettopp ikke blir kaldere i skyggene, men at skyggene forsvinner i lyset og varmen. At Norge skal være en nasjon preget av nestekjærlighet – en solidaritetsnasjon. At vi får mer tro på framtiden. At vi ser andre enn oss selv, at vi bryr oss om andre mennesker. Aung San Suu Kyi kunne ikke forlate sitt hjemland Burma. Av og til kan problemene synes overveldende, og vi kan føle motløshet i stedet for å se mulighetene. Avisen Nordland kunne i desember fortelle om en forvirret vårblomst som var funnet i en grøftekant. Bare noen timer tidligere hadde Stortinget vedtatt at den 90 år gamle unionen med Sverige var opphørt. Barn lager ikke snømenn. Barna har en slik fantasi. Barneombudet forteller at det som står øverst på ønskelisten til unge mennesker, er kontakt med voksne. Bedriftene våre går godt – i hele landet. Bedriftenes kostnader er redusert også ved betydelige skatte- og avgiftsreduksjoner. Bedriftslegene må trekkes sterkere inn og bevisstgjøres sin plikt til å melde fra. Bedringen i norsk økonomi er merkbar. Befolkningen i Afghanistan har de siste tiårene lidd under krig, vanstyre og naturkatastrofer. Befolkningen i Næroset i Ringsaker er blant dem som har bestemt seg for å være med på å snu negative trender. Begeistring, vilje og pågangsmot er sterke drivkrefter. Beregninger som både LO og Landsforeningen mot mobbing i arbeidslivet har gjort antyder dette. Både en fødsel – og et årtusenskifte – minner oss om slekters gang, og om den historiske sammenheng vi står i. Både Nansen og Bjørnson forsto at små staters sikkerhet og velferd er best beskyttet gjennom fred og internasjonal rett. Da erkjenner vi klarere verdien av fellesskap og tilhørighet. Da får vi mangfold i fellesskapet. Da går noe av fellesskapet i stykker. Da jeg var hjemme i sommer og spurte om å få låne bilen, ble han litt bekymret. Da jordskjelvet rammet måtte hun ta det umulige valget om hvilket barn hun skulle redde da huset raste sammen over familien.III.


Måtte dei i år 2000 søkja visdom framfor kunnskap,
kjærleik framfor kløkt,
meir ha omsut for andre enn sut for seg og sitt.
Herre, eg bed deg for alle menneske som måtte leve på jorda i år 2000:
At dei nytta ut havet og vår gode jord så det blei mat nok til alle då.
At ingen barn skulle strekkje ut hender etter brød utan å nå det.
Men at også menneskets hunger etter det evige varde ved.
Alfred Hauge

Da må de også finne seg i internasjonale sammenligninger. Da må vi også bygge en fredskultur i de nære forhold, vise respekt og omtanke for hverandre. Da president Kennedy sa at amerikanerne skulle lande på månen innen 10 år, hadde ikke amerikanerne vært ute i verdensrommet. Da trenger vi venner, sosiale nettverk, og faglig hjelp. Dag etter dag kan de få sitt navn og ansikt i avisen eller på fjernsyn, med antydninger og anklager av alvorlig karakter. De blir våre samarbeidspartnere. De bygde opp en katastrofebølge som rammet en rekke land rundt Det indiske hav. De er der gjennom egen kraft og vilje – og den plattformen som fellesskapet gir dem. De er med på å gi håp om en bedre framtid. De er også bildet av den norske drømmen. De forente nasjoner, som en måned senere skulle bli tildelt Nobels fredspris. De forskjellene som går i arv. De hadde ikke gjort seg skyldig i noe annet enn å være på reise eller på kontoret. De hadde viktige råd å gi Regjeringen. De kan melde om økt optimisme. De kom til månen innen 10 år.IV.


Gjør først din plikt, krev så din rett!

De lar kjærligheten vise vei. De mange tusen frivillige i landet vårt fortjener alle vår takk – de viser hva nestekjærlighet og gleden ved å dele virkelig betyr. De opplever det kjæreste de har gå til grunne under de verste forhold. De reiser ut med den viktigste ballasten vi kan sende. De satte seg mål. De siste tiårene er de mest framgangsrike i verdenshistorien. De sluttet å skape nye varer, ny kultur og ny kunst. De som bor i Steinkjer har bestemt seg for å gjøre hjemstedet til en «åpen, lys og glad kommune». De som har nye ideer blir ofte møtt med skepsis. De som sliter skal regne med vår hjelp. De største gledene i livet kan sjelden eller aldri måles i penger. De to prosessene gikk hånd i hånd. De var i gang med framtiden. De var ikke de eneste som fikk merke følgene i vårt land. De var preget av stundens alvor, men samtidig så klare. De velger selv å ta mer utdanning og å delta i arbeidslivet. De ville leve livet sammen. De ytre autoriteter – og lokalmiljøets sosiale kontroll – ble svekket. Delelinjen i Europa er borte. Delt glede er dobbel glede. Den 25. august skal vi feire bryllup for kronprins Haakon og hans forlovede, Mette-Marit Tjessem Høiby. Den beste garanti for at våre barn skal bli varme og trygge mennesker er det foreldre og nære omsorgspersoner som kan gi. Den ble også fremmet gjennom handel med andre land, som bidro til industribygging i Norge. Den ekstraordinære statlige innsatsen i eldreomsorgen fortsetter også neste år – lengre enn opprinnelig forutsatt – for å få bygget flere omsorgsboliger og enerom på sykehjem. Den er det verdt å feire. Den er på vei nedover, noe som gir grunn til optimisme. Den europeiske union har invitert ti land som nye medlemmer. Den forplikter oss også innad i vårt norske fellesskap. Den første utgaven av magasinet solgte 70.000 eksemplarer. Den gang kunne nordmenn se tilbake på et utvandringens århundre. Den gang var nordmenn i gjennomsnitt pensjonister i 17 år, i dag er gjennomsnittet 24 år. Den gode retningen ser vi også i vårt eget land. Den kampen vinnes ikke ved ensidig militær maktbruk, men ved å fjerne konfliktenes røtter og ved å samarbeide bredt. Den menneskelige ondskap sprengte nye grenser.V.


Noen må våke i verdens natt

Noen må tro i mørket
Noen må være de svakes bror,
Gud, la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud.
Svein Ellingsen

Den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv, som ble undertegnet før jul, har en bestemmelse om økt innsats mot mobbing. Den rake motsetning så vi på Balkan, der fremmedfrykten satte i gang en voldsspiral som endte med fordrivelse av store folkegrupper i Kosovo. Den registrerte voldskriminaliteten her i landet har økt med 25 prosent på bare fire år. Den siste uka har vi kunnet ønske hverandre god jul. Den som tror at han er ferdig utdannet er ikke utdannet, men ferdig. Den sprer frykt og rammer uskyldige. Den starten er vi nå med på å gi mange andre land. Den vekst i næringsliv, velferd og kultur som er skapt i Norge de siste hundre år, skal den jevne kvinne og mann være stolte av. Denne gangen er også vi sterkt og direkte rammet. Denne kombinasjonen er enestående.VI.


Del gleda dobbel, del sorgi halv!
Ordtak fra Telemark

Denne nyttårsdagen gir oss en særlig anledning til å reflektere over det, fordi vi innleder et jubileumsår. Denne store kunstneren tok opp kontroversielle tema som er like aktuelle i dag. Denne utviklingen regner vi med vil fortsette i det nye året. Der trenger vi medmennesker som stiller opp. Der var det skole. Dere gjør verden til et bedre sted å leve. Dere har båret nasjonen fram. Dere kjemper for andres menneskeverd. Dere skal vite at vi verdsetter og anerkjenner arbeidet som gjøres i det stille. Dere som har skapt gode nærmiljøer ved utrettelig frivillig innsats. Dere som har tatt dere av deres gamle og syke foreldre. Deres heltemot, dyktighet og samhold var sterkt nok til at vi ikke opplevde tap av liv blant våre soldater. Deretter – fra slutten av 1300-tallet – fulgte århundrer med unionsstyre før vi igjen ble en selvstendig nasjon i 1905. Derfor bruker vi stadig mer på helsetjenester og sosial omsorg i Norge. Derfor er det nødvendig å ta i bruk målrettede og individuelle tiltak. Derfor er det så viktig å redusere arbeidsledigheten. Derfor er kampen for å skape og sikre arbeidsplasser en hovedsak for Regjeringen. Derfor fortsetter vi arbeidet mot mobbing i skolen. Derfor fremmer vi dialog mellom kulturer og religioner. Derfor har det vært vanskelig for meg å skrive denne talen. Derfor har vi vedtatt en plan for opptrapping av innsatsen. Derfor innleder vi et inntektspolitisk samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet. Derfor kan heller ikke løsningene styres av landegrenser. Derfor må de lære norsk, kjenne vår kultur og våre lover, så de kan delta på like fot med andre. Derfor må FN styrkes og spille en sentral rolle. Derfor satser vi 400 millioner kroner ekstra neste år på tiltak for å bekjempe fattigdom og for å bedre rusomsorgen. Derfor satser vi på fredelig konfliktløsning. Derfor setter vi ned avgifter og skatter for bedriftene. Derfor skal de ha de samme rettigheter – samme plikt, samme rett. Derfor står Norge i fremste rekke i internasjonalt hjelpearbeid. Derfor trenger vi flere møteplasser mellom religionene, hvor vi lærer å kjenne og forstå hverandre. Derfor vil jeg aller først sende en spesiell hilsen til dere som nå har blitt foreldre det siste døgnet, og som har fått det krevende, men også fabelaktige ansvaret det er å holde et nyfødt barn i sine hender. Derfor vil Regjeringen foreslå at vi ikke gjennomfører de planlagte utbyggingene av vassdragene i Bjøllåga og Melfjord og Beiarn. Derfor vil vi gi legene mulighet til å skrive ut en såkalt "grønn resept". Derfor vil vi videreutvikle velferdsordningene. Dessuten vil en for stor bruk av oljeinntekter bety økte priser og renter. Det bedrer økonomien for mange, enkeltpersoner og familier, bedrifter og kommuner. Det beriker oss når de som er nye i landet tar del i og utvider vår kultur. Det betyr at flere norske ungdommer – også yngre enn i det ordinære fredskorpset – vil få muligheten til å gjøre en innsats i fattige land. Det ble begynnelsen på en lang nedgangstid. Det blir et viktig gjennombrudd for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes tror jeg verden vil følge etter. Det blir langt færre kriger – og langt færre ofre. Det blir stadig flere hender i eldreomsorgen. Det dreide seg om å bekjempe fattigdom og å ta vare på miljøet. Det dreier seg om solidaritet med kommende generasjoner. Det er av stor betydning for dem som bor og har sitt virke langs kysten, ja, for hele nasjonen, om vi lykkes i denne framtidsnæring. Det er de gratis gleder som virkelig teller, de vi får ved å gi, ved å dele, ved å vise omsorg. Det er dere det kommer an på – også i framtiden. Det er dere som har brukt tid og krefter på å gi barna – og barnebarna – en bærende ballast i livet. Det er det som er blitt den norske drømmen – at flere har mange muligheter. Det er dette kjærlighet er. Det er dette som er de store spørsmål. Det er dette som er meningen med fellesskapet. Det er dobbelt så mange medlemmer i norske organisasjoner som det er innbyggere i dette landet. Det er en glede å hilse dere på den første dagen i år 2000. Det er en lærdom vi har kunnet bringe videre til andre. Det er en verdig oppfølging av det symbol på enhet og fellesskap som kong Olav den femte var i hele sin livsgjerning – og før ham kong Haakon den 7. Det er et sammensatt bilde. Det er et sterkt behov for grensesetting og mer av respekt for andre. Det er et tankekors at midt i den nye rikdommen, har vi de siste årtier fått mer kriminalitet og flere psykiske problemer blant barn og ungdom. Det er et tungt ansvar, det er farefullt. Det er falsk toleranse å tolerere plageånder. Det er folk som henne som har bygd velferdssamfunnet. Det er fortsatt en lang veg å gå i Kosovo. Det er handlekraften, viljen og godheten som kommer til uttrykk i vårt folk. Det er heltemot og framtidstro. DET er i dag kanskje vårt fremste kjennemerke internasjonalt. Det er i årene som kommer at vi skal se resultatene av Berlinmurens fall. Det er ikke uten grunn at det å bli satt i isolat regnes som noe av det verste et menneske kan utsettes for. Det er mange nordmenn som ønsker å stille opp for dem som lever i elendighet i andre deler av verden. Det er mye angst i våre holdninger. Det er noen som fortjener en særlig takk. Det er nå under 50. 000 arbeidsløse. Det er også å dele – dele ansvar. Det er olympisk år, og over store deler av verden vil man legge merke til Norge. Det er perioder hvor vi trenger støtte og trøst.VII.


Menneskene skaper sin egen historie.

Det er slik vi ønsker å skape dette samfunnet – slik at flest mulig av oss kan drømme store og små drømmer – og si hvorfor ikke? Det er uenighet om denne bistanden. Det er verdier som holder – i gode og onde dager. Det er vår månelanding. DET forutsetter respekt og omtanke for andre. Det gir en svekket økonomi som kan gå ut over oss alle. Det gir nærhet til plikten til å hjelpe. Det gir resultater. Det gir økt trygghet. Det gjelder ikke minst folketrygden, som ble innført i 1967. Det gjelder store som små, de som mestrer livet og de som trenger hjelp. Det gjorde inntrykk på meg å møte mennesker som i dagens rike Norge opplever materiell nød. Det gjør jeg gjerne. Det gjøres en kjempeinnsats i landets kommuner for å sikre full barnehagedekning. Det gleder meg å se den store viljen i det norske folk til å hjelpe også dem. Det gleder også vi oss over. Det hadde han helt rett i. Det handler blant annet om fattige barn, barn av foreldre som mangler inntekt til å ta vare på seg selv og sine familier, og som ikke har råd til å la barna være med på klasseturer eller fødselsdager. Det handler om den sterke gleden ved å lykkes med noe. Det handler om redde millioner av småbarn fra å dø. Det har gitt foreldre større valgfrihet. Det har gitt mange bedre omsorg, men det sier også noe om at behovet for omsorg i vårt samfunn er blitt større. Det har positiv virkning for enkeltpersoner, familier, kommuner og bedrifter. Det har skjedd store fremskritt. Det har vært død og det har vært kjærlighet. Det har vært rettet kritikk mot myndighetene at vi har vært for sent ute med å yte bistand. Det har vært vindkast rundt Regjeringens distriktspolitikk. Det kan for noen komme brått på og forandre alt. Det kan være de små fellesskap, i nabolaget, idrettslaget eller på arbeidet og det kan være gjennom de store fellesskap, som vi alle er med i. Det koster 40 kroner, den som selger det kan beholde halvparten selv. Det kunne ha blitt krig. Det laveste nivået på nesten 20 år. Det legger et tungt ansvar på oss. Det lønner seg å være disiplinert i den offentlige pengebruken. Det må skje med respekt for at alle har like rettigheter. Det må vi snu. Det målet har aldri før vært innen rekkevidde. Det opprører meg at omlag 45.000 barn daglig blir mobbet i skolen. Det politiske europakartet er forandret sist år. Det samiske folk har fått en helt ny status, og jeg kan i dag kunngjøre at regjeringen vil foreslå at det opprettes et eget fond, som en kollektiv erstatning for de skadene fornorskingspolitikken har påført det samiske folket. Det samme ser vi i de mange initiativene for å gjøre folk stolte av hvor de kommer fra. Det selges på gata av de bostedsløse. Det ser vi eksempler på hver dag i vårt langstrakte land. Det ser vi tydelig i katastrofens skygge når den tilvante trygghet forsvinner. Det siste året er kronekursen blitt lavere, og rentenivået er mer enn halvert. Det siste året har Irak-konflikten preget verden. Det siste året har vi igjen sett grufulle terrorhandlinger, blant annet i Madrid og Beslan. Det siste året har vår nasjon sett livets mest sentrale temaer utspille seg for våre øyne. Det skal bli mer rom for store drømmer. Det skal bli flere og rimeligere barnehageplasser. Det skal vi gjøre på mange forskjellige måter. Det skal vi vedlikeholde og ta vare på. Det skjedde en positiv frihetsutvidelse for det myndige, ansvarlige menneske. Det skulle ta flere hundre år å rette på dette. Det som gir livene våre mest mening og glede er å kunne dele med andre. Det som skjedde virker i dag ganske utrolig. Det som skjedde viser hvilket krevende oppdrag de er sendt ut på – og hvor viktig det er at de er der de er. Det strålte livsglede av disse småbarna. Det var da jeg selv fikk barn det gikk helt opp for meg hvor viktig det er at noen trenger deg. Det var en massakre på tusener av mennesker. Det var en straffemetode som ble avskaffet i Norge for over 150 år siden, med god grunn. Det var en vanskelig avgjørelse da NATO måtte bruke militær makt for å stoppe overgrepene. Det var et nederlag at klimaforhandlingene i Haag brøt sammen. Det var et spesielt øyeblikk å tenne et lys i Fødselskirken i Betlehem, i et område fylt av konflikt. Det var like mye å ikke ha noen å gi oppmerksomhet til. Det verste ved ensomheten var ikke det å mangle andre menneskers oppmerksomhet. Det vet alle som har opplevd disse verdienes motsats. Det vi sier internasjonalt, vil vi gjøre nasjonalt. Det viktigste vi deler er vår felles natur. Det vil gi ham nytt håp om et bedre liv. Det vil merkes, ikke bare i Norge, men i mange andre land. Det vitner om en formidabel heving av levestandarden. Det å lykkes betyr så mye forskjellig. Det å lykkes kan også være i forholdet til sine nærmeste. Dette 400-års jubileet skal vi markere i det nye året gjennom en videre satsing i helsesektoren, spesielt i psykiatrien. Dette arbeidet skal fortsette. Dette arbeidet vil jeg fortsette. Dette betyr at man kan få resept for et treningsopplegg istedenfor medisiner, slik det er prøvd ut i noen kommuner. Dette er edru voksne som er ute blant barn og unge om nettene i helgene for å hindre rus, vold og kriminalitet. Dette er et varsel vi må ta på alvor. Dette er et internasjonalt pionerprosjekt. Dette er et stort prosjekt for landet. Dette er et stort samfunnsprosjekt som vi alle må arbeide med og være sammen om. Dette er historisk. Dette er i seg selv en historisk begivenhet. Dette er ikke fornybare ressurser. Dette er ikke selvsagte goder. Dette er kjærlighet og vil gi oss større trygghet. Dette er personer som har levd etter mottoet: Vi visste ikke at det var umulig, derfor klarte vi det. Dette er verdier som må henge nært sammen. Dette får vi nå kontroll med. Dette gir oss muligheter til å gjøre drømmer om til virkelighet. Dette gir nye muligheter for økonomisk og folkelig samkvem. Dette gir oss utfordringer og nye muligheter til samarbeid. Dette gir trygghet. Dette gir spennende muligheter for nye grupper til å stille opp for dem som trenger det mest. Dette gjelder ikke minst for kvinnene. Dette har mange erfart. Dette har vakt internasjonal oppmerksomhet helt frem til i dag. Dette kan bare springe ut av levende menneskehjerter som bryr seg om andre. Dette må vi lykkes med. Dette skaper utrygghet. Dette skjer for at pasientene skal få et bedre helsetilbud. Dette vil jeg legge hovedvekt på i kveld. Dette viser at det nytter å bekjempe mobbing. Disse inntektene vil senere falle og så bli borte. Disse møtene opplevde jeg som et håpets løft i en vanskelig tid. Disse to – Farianne Rochan med iransk bakgrunn, og Zaheer Ahmad med pakistansk bakgrunn – studerer i dag medisin i Oslo. Drømmen ble til virkelighet! Drømmen handler også om å gi mennesker muligheter for en ny start i livet. Eller arbeide seg ut av økonomiske problemer. Én annerledes vinter er ikke et bevis på klimaendringer. En av de store truslene mot menneskeverdet i dag er terrorismen. En barnefødsel er som et årtusenskifte – det fyller oss med glede og forventning. En bedre hverdag for mennesker med psykiske lidelser er et hovedmål for Regjeringen.VIII.


Det er nytteløst å prøve å hjelpe disse menneskene.
Disse skitne, uvitende menneskene setter altfor mange barn til verden.
De vil ikke arbeide. De eier ikke disiplin.
De misbruker hver eneste mulighet de får.

En britisk besøkendes inntrykk
av nordmenn for mer enn 100 år siden.

En bærebjelke i velferdspolitikken er å sikre folk inntekt fra eget arbeid. En enkel setning, men vanskelig å etterleve. En gledesstrålende far som holder armene rundt sin tre år gamle sønn – som ved et mirakel er gravd fram fra ruinene i live og uskadd.IX.

Skaper du menneskeverd, skaper du fred.
Nordahl Grieg

En grunnleggende bevissthet om alle menneskers likeverd. En gråter av sorg – en stråler av glede. En innstilling fra Pensjonskommisjonen blir presentert om noen dager. En landsomfattende kampanje har nå vært i gang i over ett år. En massiv hjelpeinnsats strømmer inn over de katastroferammede kystområdene. En målestokk er å se på den gjennomsnittlige levealderen. En nyttårstale rommer gjerne en oppsummering av året som er gått, og håp, drømmer og mål for fremtiden. En slik reise gir mange sterke og varige inntrykk. En tredobling. En utfordring vil jeg særlig løfte fram. En vanlig familie kan på kort tid få en hverdag preget av tung rus, kriminalitet, prostitusjon, oppløsning av familien, sykdom og død. En varm takk til alle dere som på denne håndfaste måten står vakt om den oppvoksende generasjon! En viktig bieffekt av nattevandringen er at voksne blir bedre kjent med ungdommens verden. Enkeltpersoner faller gjennom velferdsordningene også i Norge. Er det ikke da rimelig at vi deler den siste krona med noen av de andre? Er det noen som er fattige i vårt rike land? Er vi en nyskapende nasjon, har vi også noe å gi til andre. Et annet bilde trer også frem. Et godt liv innebærer ikke å få dekket alle sine behov umiddelbart. Et helt nytt år ligger foran oss. Et hundreår som har ført oss fram til det moderne Norge, et samfunn som mange vil si er et av de beste i verden. Et land hvor tusener har mistet livet i en mangeårig borgerkrig og hvor krisen i Darfur har skapt stor nød. Et menneske er verdifullt uavhengig av den såkalte nytteverdien for samfunnet. Et mottaksapparat er etablert. Et nytt årtusen ligger foran oss – som et nyfødt barn. Et rent og rikt hav er forutsetningen for å kunne høste av fiskeri og havbruk. Et slikt menneskesyn forplikter. Et voksende antall små og mellomstore bedrifter har spisskompetanse som etterspørres på verdensmarkedet, slik tilfellet er for norske søkemotorer for internett.X.


Gjennom oppgjør og tilgivelse, forsoning og fellesskap
skal vi sammen legge grunnlaget for framtidens
Sør-Afrika – med forbrødring mellom hvit og svart.

Nelson Mandela

Etter 27 år i fengsel, kom han uten bitterhet og hevngjerrighet ut med følgende budskap. Etter den andre verdenskrig har vi basert vår fred og sikkerhet på andres bidrag, dersom det skulle vise seg nødvendig. Etter krigen mottok vi Marshall-hjelpen fra USA. EU endres fra en vest-europeisk til en bredere europeisk organisasjon. EU er ikke lenger en vestlig, men en mer all-europeisk organisasjon. EU er utvidet med 10 nye medlemsland siste år. Europas fred er vår fred. Europa og EU er noe helt annet i dag enn sist vi tok stilling til norsk medlemskap i 1994. Europas usikkerhet er vår usikkerhet. EØS-samarbeidet, som fortsatt har sin verdi og som Norge er en aktiv del av, er dermed også utvidet. Faglig sett skårer vi middels og skolen har disiplinproblemer. Fattigdom og regionale konflikter kan også spille en rolle. Finner vi sammen i denne visjon, finner vi sammen som medmennesker, som nasjon, og som verdenssamfunn. Flere enn noen gang er i arbeid og færre er arbeidsledige. Flere enn vi kan fatte har mistet livet. Flere har sikkert opplevd nettopp dette også i året som gikk. Flere millioner ble husløse. Flest mulig skal få utfolde sine ønsker og drømmer. Fly frakter folk hjem. Flyvertinne Maibritt Magnussen har vist oss en sjelden evne til å rette blikket framover. FN har i den senere tid vært utsatt for sterk kritikk, blant annet av krefter som ikke ser den samme betydning av FN som vi gjør. FNs generalsekretær Kofi Annan ga overfor meg i romjula uttrykk for takknemlighet for Norges bidrag til våpenhvile og fredsforhandlinger på Sri Lanka og stans i kamphandlingene i Sudan. Folk ble hengt ut til spott og spe for noen hundre forbipasserende, i noen timer, kanskje noen dager. Folk bruker humor og fantasi for å løse problemer. Folketrygden er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn, og den skal sikres og moderniseres. For 20 år siden var vi alle redde for skadene på ozonlaget som beskytter jorda. For 30 år siden var det barnehager for 25 000 barn. For 400 år siden fikk to leger i Bergen penger fra Kongens kasse for å holde seg i byen og kurere syke. For 30 millioner barn i verden er det en rett de ikke har. For at integrasjonen skal lykkes yter Norge betydelig bistand, blant annet på miljøsektoren i nye medlemsland. For de fleste pasienter vil forandringene ikke merkes over natta. For det andre: samlingen av landet. For det finnes andre ringvirkninger enn bare de destruktive. For det første: kristningen av Norge, som fikk sitt symbolske gjennomslag da Olav den hellige falt i slaget på Stiklestad i år 1030. For et par måneder siden stod vi som vertskap for et stort Midt-Østen-arrangement, og for USAs president, noe som bidro til ny bevegelse i fredsprosessen. For et par uker siden møtte jeg en gruppe pårørende til unge narkomane. For ett hundre år siden var Norge et fattig land. For første gang har vi fått en internasjonal avtale for å bekjempe menneskeskapte klimaendringer. For kommunene betyr det på noe sikt omlag 3,5 milliarder årlig i innsparing. For mange blir dette en seier. For meg er det en livslang forpliktelse å stå på de fattigstes og forfulgtes side. For meg er det noe som blir mer og mer viktig når jeg skal gjøre mine personlige valg, og når jeg som statsminister skal være med å forme vår felles framtid. For meg er gutten i bildet Norge, og slottet er mulighetene. For meg går den drømmen gjennom fellesskapet. For norske småbarnsforeldre er retten til vaksiner til ungene en selvfølge. For å gjøre kampen mot terrorisme mer effektiv må vi også spørre: Hvorfor er det noen som ofrer eget og andres liv for å nå sine mål? For å nå dit, trenger vi forsonende fellesskap. For å sikre finansieringen av pensjonene når dagens unge blir gamle, må vi ha en reform nå. Fordi det finnes en grense for hva vi kan akseptere. Fordi vi vil ha fred, demokrati og menneskeverd. Forskerne varsler om at isbjørnen er truet. Forskjellighet må aldri bli kilde til fiendskap, men til berikende mangfold. Fortsett med det! Fra i dag av gjennomføres reformer i rusomsorgen slik at flere etter hvert får et bedre tilbud. Fra i dag går Norge inn i FNs sikkerhetsråd. Fra i dag innføres en ny ordning. Fraflyttingen har stoppet i den lille bygda. Framveksten av Norge som ett, samlet og uavhengig kongerike fikk bare en foreløpig seier for om lag tusen år siden.XI.


Det er gjennom å gi at man får.
Frans av Assisi

Fred mellom nasjoner, fred mellom mennesker. Fred og kjærlighet.XII.

Krig kan av og til være et nødvendig onde.
Men uansett hvor nødvendig krig måtte være,
er og blir det et onde, aldri et gode.

Jimmy Carter

Fredsprisvinneren Fridtjof Nansen hadde sterk tro på at de små nasjonene – som den norske – har et spesielt oppdrag til å skape en bedre og fredeligere verden. Fremfor alt håper vi nå på en bedre framtid for det irakiske folk, som har lidd så mye i mange år. Fremstår vi som gode eksempler? Før den store Nordsjøkonferansen som Regjeringen er vertskap for i 2002, vil vi ha en bred gjennomgang av tilstanden i det norske havmiljø. Først etter at Sikkerhetsrådet enstemmig vedtok nye presise krav til Irak, beklaget han okkupasjonen av Kuwait og lot FNs våpeninspektører komme inn igjen i Irak. Få har ledet sitt folk stødigere på den vegen enn en statsleder som sist år gjestet Norge. Få ting gleder meg mer enn den store innsats for andre mennesker som helt frivillig blir utført hvert år. Få ting uttrykker mer tro på framtiden enn akkurat det. «Gapestokken» er et begrep vi forbinder med noe vondt. Garnprodusenten Dale måtte gå til permitteringer etter terrorhandlingene i USA. Gigantiske vannmasser rullet som ringer i vannet ut fra jordskjelvets sentrum utenfor Indonesia. Gjennom dét har mange skaffet seg en egen inntekt. Gjennom forhandlingene i Karlstad i september ble krigsfaren overvunnet. Gjennom internasjonale organisasjoner, med FN og NATO i en særstilling, har Norge søkt å bidra til en bedre og mer rettferdig verden, til å hegne om vår egen sikkerhet og til å hjelpe nødlidende. Globaliseringen er blitt vår hverdag, Norge er i verden og verden er i Norge. Godt nytt år! Gradvis viskes skillet mellom Øst- og Vest-Europa ut.XIII.

Mer enn 99 kroner av hver hundrelapp som nasjonen
tjener, bruker vi på oss selv.
Gro Harlem Brundtland

Grunnlaget for dette legger vi i dag. Gutten mistet begge bena. Han mente at fantasi må til for å få glede av kunnskapen. Han og faren hadde kjørt moped over en klasebombe. Han passet godt på bilen, og garasjeporten er smal. Hans fordomsfulle ord er gjort til skamme. Har du et huslån på 1,5 millioner kroner betyr rentefallet en reduksjon av dine årlige utgifter på ca. 51 000 kroner etter skatt.XIV.

Hardt arbeid.
Gamle Karen

Hat og fanatisme, ydmykelse og undertrykkelse kan ligge bak. Her er Norge allerede ledende i verden. Her er stater vi har vært vant til å se som fiender. Her har vi en arv å leve opp til. Her hjemme har kong Harald ofte markert behovet for fellesskap – også i forhold til våre nye landsmenn. Her hjemme lever mange nå i sorg og savn – eller med en knugende uvisshet om hvordan det er gått med dem de er glade i. Her i landet har vi heller ikke vært i tvil, vi ville være med i denne alliansen mot terror. Her skal vi bidra. Her var kristne og muslimer. Historien forteller om Spania som levde høyt på gullet de hentet fra koloniene i Latin-Amerika. H.M. Kongen ga tyngde til dette arbeidet gjennom sin nyttårstale i går kveld. H.M. Kongen talte i går om behovet for håp i en urolig verden. Hovedvernombudene må engasjeres. Hun ba meg bruke nyttårstalen til å snakke for fattige barn. Hun hadde et viktig poeng. Huskes vi som et solidarisk Norge, har nordmenn grunn til stolthet. Huskes vi som fredsnasjon, har nordmenn grunn til stolthet. Hva slags holdninger og verdier formidler vi egentlig gjennom det vi snakker om, måten vi oppfører oss på, gjennom avisenes førstesider og det som er godtatt oppførsel og språkbruk i mediene? Hva vi har vunnet er viktig, men storhet måles i det vi gjør for andre. Hver dag styrker – eller svekker – vi selvfølelsen til menneskene rundt oss. Hver og en av oss har seire som venter. Hvert menneske er unikt. Hvilken visjon har vi for Norge, for vår nasjon? Hvis bare noen gjør dette, betyr det lite. Hvis jeg bare var forsiktig! Hvis mange blir med, betyr det mye. Hvis og når vi en gang til skal ta stilling til norsk medlemskap, må vi alle uansett grunnholdning ta utgangspunkt i denne nye situasjonen. Hvis vi får brukt alles evner bedre får vi gjort mer i Norge, og vi blir et varmere samfunn. Hvis vi våger å komme tettere på hverandre, så vil vi se og forstå hverandre bedre. Håp og trygghet er særlig fraværende der det kristne fredsbudskapet først ble forkynt. I 1905 ble folk vel 55 år gamle i gjennomsnitt. I 1973 var 147 000 personer sysselsatt innen helse- og omsorgssektoren. I 2005 skal vi markere at Norge er ett hundre år som selvstendig nasjon. I alt 22 500 mann la i vei mot svenskegrensen. I alt reiste en fjerdedel av den norske befolkning til Amerika, først og fremst på grunn av fattigdom. I april får en norsk general kommandoen over de internasjonale fredsstyrkene i Kosovo. I Beirut traff jeg 11-åringen Muhammed. I februar opplevde vi angrep på de norske soldatene i Afghanistan. I dag er det INGEN elever ved Maridalen skole som sier de blir mobbet. I dag er Norge ett av verdens rikeste og tryggeste land, og innvandrerne banker på vår dør. I dag er vi ett av verdens rikeste. I dag hang flaggene på halv stang over hele landet. I dag har vi over 450 000 ansatte. I dag henges mennesker ut, lenge før eventuell rettssak eller dom foreligger, for hundretusener, ja, millioner av mennesker. I dag kan vi ønske hverandre GODT NYTT ÅR! I dag oppretter vi Fredskorpset Ung. I dag spiser og sitter vi oss til dårlig helse og for tidlig død. I desember gikk renta ned med en halv prosent. I det nye århundre må vi gjøre hans visjon til virkelighet, slik at alle barn får en framtid med håp. I en flyktningeleir hørte jeg begeistrete barnestemmer fra et telt. I en tid hvor samfunnets ytre autoriteter har mindre innflytelse, trenger vi en desto sterkere indre ballast av verdier. I England brukte de før i tiden kanarifugler som varslere for gruvearbeiderne. I fellesskap – og med Guds hjelp – makter vi mer. I fjor ble det født nesten 60.000 barn i Norge. I fjor fikk kronprinsparet og landet en ny kvinnelig tronarving. I fjor rammet katastrofen også mange nordmenn. I fjor startet bostedsløse i Oslo magasinet =Oslo. I fjor vår fikk prinsesse Märtha Louise og Ari Behn en datter, og kronprinsparet kunne melde at de venter et barn nå på nyåret. I hele det forrige århundret var det å ta i bruk fossekraften et tegn på det norske industrisamfunnets vekst.XV.

Skynd deg hjem. Tenåringen din trenger deg.
Rusmiddeletaten

I høst ble dessverre vår kjære konge rammet av kreft. I høst har Iraks våpenarsenaler stått i brennpunktet. I høst tok de et viktig valg. I Kirkenes har gründeren Bente Fiskerstrand startet call-senter, i Kårhamn i Finnmark har den unge gründeren Lene Wiese sammen med mannen Andreas startet Lean Fish, som leverer førsteklasses fersk fisk til det internasjonale gourmetmarkedet. I knapt noe annet vestlig land føder kvinner flere barn enn i Norge. I kveld vil jeg gi uttrykk for den takknemlighet vi føler overfor kongefamilien for 100 års trofast tjeneste for folk og for land. I kveld vil jeg hilse til alle nordmenn i utlandet. I kveld vil jeg slå til lyd for en kampanje mot mobbing i arbeidslivet. I kveld vil jeg særlig framheve alle de som gir av sin tid på frivillig grunnlag: fra foreldrene som stiller på dugnad for skolekorpset og idrettslaget - til entusiastene som står bak sommerens historiske spel. I løpet av de to neste skoleårene vil vi sørge for at 40.000 lærere får tilbud om etterutdannelse innen pedagogisk bruk av PC og Internett. I løpet av noen få minutter fikk millioner av mennesker sine liv snudd på hodet. I løpet av ti år har denne bevegelsen vokst og er virksom på 360 steder over det ganske land. I møtet med det nye århundre må vi sette nye mål. I møtet med det som hender oss – som enkeltmennesker eller som fellesskap – må vi ha håp. I møte med slik kritikk skal vår røst lyde klart. I nasjonen. I Norge har vi en framtidstro som få andre land kan vise maken til. I Pakistan besøkte vi jordskjelvofre i fjellområdene. I samarbeid med Nobelprisvinner Elie Wiesel fikk jeg stå som vertskap for en konferanse i New York i september. I samme periode har gjennomsnittlig antall år i arbeidslivet gått ned med nesten ni år. I store deler av landet har vi hatt de varmeste høst- og vintermånedene på over hundre år. I pakt med vår humanitære tradisjon bidrar Norge med rask og omfattende nødhjelp. I sine armer bærer han sin døde, fire år gamle datter. I vår tid er det ikke gule kanarifugler som varsler at noe er galt, men gule hestehov der snøen skulle ligge. I vårt mangfoldige og flerkulturelle samfunn ønsker vi at folk skal være forskjellige. I vårt velferdssamfunn har vi mye å forbedre, men også mye å være takknemlige for. I år 1000 stod vårt land midt i to gjennomgripende samfunnsforandringer. I år er det femti år siden vi startet med utviklingsbistand. I år utvides EU med ti nye land. I år vil flere titusener gå fra arbeidsløshet til arbeid. I år vil staten bruke 3,3 milliarder kroner mer enn da planen startet i 1998. I året som gikk, hadde jeg den glede å være med på lanseringen av en stor kampanje mot mobbing i skolen. I året som gikk markerte vi at det har gått 100 år siden unionen med Sverige ble oppløst og Norge ble en fullt ut selvstendig stat. I året som har gått har vi fått nye eksempler på at terrorisme representerer en trussel mot liv og fred. I århundret som vi nå legger bak oss, skapte våre oldeforeldre, besteforeldre og foreldre et velferdssamfunn som det er vår oppgave å bære videre. Ingen barn skal mobbes uten at voksne griper inn. Ikke alt har vært like vellykket i disse årene, men Norge skal fortsette det langsiktige arbeidet for å utjevne kløften mellom verdens fattige og rike. Ikke bare vår tidsregning, men også vårt samfunn og vår kultur, er gjennom århundrene blitt gjennomsyret av den kristne kulturarven. Ikke bare økonomiske verdier, men verdier som gir oss et tryggere og mer innholdsrikt liv. Ikke en blåøyet tro på at alt vil gå bra uansett, men en optimisme basert på at det er mulig å løse vår tids utfordringer. Ikke mange dagene senere, den 11. september, overtok døden skueplassen. Ikke minst gjelder det mange av våre nye landsmenn. Ikke minst må vi vite å verdsette de som formidler kunnskap og alle lærestedene der kunnskapen utvikles. Ikke uventet, etter de blodige spor Saddam Hussein har satt etter seg – i eget land, i Kuwait og i Israel. Ingen av oss er så sterke at vi aldri trenger støtte av andre. Innen 2015 vil vi ha reddet ett barn for hver eneste nordmann – fordi de er blitt vaksinert med norske bidrag. Ja, alle dere som ved ansvarsbevisst arbeid, faglig innsats og mot til nyskaping har vært med å bygge opp vårt næringsliv, vårt helse- og sosialvesen, vårt kirke-, skole- og kulturliv – og vår offentlige forvaltning. Ja, vi må ikke til førkrigstiden for å finne fattigdom.XVI.

Den mannen ber tyngste børi
Som ingenting har å bera
Jan Magnus Bruheim

Jeg besøkte dem like før jul. Jeg er også far, bestefar, ektefelle, venn og nabo. Jeg er overbevist om at det er mulig å komme til enighet og vi gjør alt vi kan for å bidra. Jeg er statsminister, men jeg er også sønn, som er avhengig av og som får omsorg. Jeg er stolt av å være statsminister i et land med så flotte soldater og befal. Jeg har derfor stor tro på enkeltmenneskers betydning for samfunnet. Jeg har en far som nå er 97 år og som jeg har hatt god kontakt med hele livet. Jeg hilser også alle nordmenn som gjør tjeneste i utlandet; i utenrikstjenesten og fredsbevarende styrker, i skipsfart og forretningsliv, i freds- og menneskerettighetsarbeid, i misjon, bistand og i livreddende nødhjelp. Jeg hilser også til alle nordmenn som gjør tjeneste i utlandet; i utenrikstjeneste og fredsbevarende styrker, i misjons -, bistands- og menneskerettighetsarbeid, i skipsfart og andre sammenhenger. Jeg hilser også til alle nordmenn som gjør tjeneste i utlandet, i utenrikstjeneste, fredsbevarende styrker, misjon, bistands- og menneskerettighetsarbeid, i skipsfart og andre sammenhenger. Jeg hilser også til alle nordmenn som gjør tjeneste i utlandet, i utenrikstjenesten og fredsbevarende styrker, i skipsfart, i forretninger, i misjons-, bistands- og menneskerettighetsarbeid. Jeg hilser til alle nordmenn som gjør tjeneste i utlandet, i utenrikstjeneste, fredsbevarende styrker, misjon, bistands- og menneskerettighets- arbeid, i skipsfart og andre sammenhenger. Jeg hilser til vår kongefamilie og takker dem for alt de gjør for landet. Jeg håper i det lengste at konflikten skal få en fredelig løsning. Jeg kan forsikre at vi vil vitalisere distriktene. Jeg kan forstå at mange opplever det slik, og hele vår krisehåndtering skal evalueres i ettertid. Jeg mener svaret må være ja. Jeg møtte en mor der høyt oppe i fjellene. Jeg snakker også om den langsiktige trofaste bistanden fra Norge til fattige land. Jeg tenker på Sør-Afrikas første president etter apartheidstyret – Nelson Mandela. Jeg tror knapt noen har det vanskeligere enn foreldre til narkomane. Jeg vet at det er mange av dere som ikke får den oppmerksomhet dere hadde fortjent. Jeg vet at det er mange av dere som ikke får den oppmerksomhet dere hadde fortjent. Jeg vet at det ofte er krevende å kombinere arbeid, familieliv og tid til barna. Jeg vet at dette er en beslutning som vil vekke strid. Jeg vil formulere det slik: Ethvert menneske har rett til å oppleve seg selv som enestående og verdifullt. Jeg vil gratulere alle dere som ble foreldre i året som gikk, og særlig vil jeg gratulere mødrene. Jeg vil i denne forbindelse takke for den positive dugnadsånd mange kommuner og enkeltmennesker viste ved å ta imot flyktninger i Norge. Jeg vil også takke de ett hundre tusen arbeidstakere ved våre sykehus som i dag skifter arbeidsgiver. Jeg vil på vegne av oss alle hilse Kongen, Dronningen og den øvrige kongefamilie og takke for deres innsats for Norge i året som gikk. Jeg vil på vegne av oss alle i kveld hilse Kongen, Dronningen og den øvrige kongefamilie og takke dem for deres innsats for Norge i året som gikk. Jeg vil rette en appell direkte til den enkelte av oss. Jeg vil sende en spesiell nyttårshilsen og takke alle de som gjør en innsats for Norge i utlandet, til våre sjøfolk og til alle som er på vakt i kveld. Jeg vil sende en varm takk til alle dere som gjør en frivillig innsats i samfunnet vårt. Jeg vil spesielt takke alle dere som nå står midt oppe i hjelpearbeidet – både hjemme og ute – etter naturkatastrofen i Sør-Asia. Jeg vil takke alle som har bidratt til dette. Jeg ønsker at vår hovedstad skal framstå som en internasjonal fredsby. Jeg ønsker dere alle et godt nytt år! Jeg ønsker dere alle et godt og fredfullt nytt år! Jeg ønsker dere alle et godt og fredfylt nytt år! Jeg ønsker for dette nye året at vi tar vare på de fellesskapene vi står i. Jordskorpen var 2. juledag i voldsom bevegelse og skapte enorme rystelser. Kamp mot ledighet er en hovedsak for Regjeringen. Kampen mot terrorisme er et møte ved milepælen i våre internasjonale forpliktelser og i våre forpliktelser overfor våre allierte. Kanskje er en grunn at mange opplever et underskudd av verdier som ikke kan måles i kroner og øre, av livsverdier. Kanskje finnes det ikke noen bedre følelse: å kjenne at noen trenger deg. Kirkens Bymisjon med sin «Lys i Mørket»-aksjon – og Holmestrand kommune som inviterer alle nyankomne flyktningebarn til å være med i idrettslaget. Katastrofen i romjula har endret perspektivene. Kjempe mot vold og mobbing, skape fred mellom mennesker. Kjære alle sammen. Kjærlighet og glede, humor, omsorg og nærhet – det er verdier vi selv får mer av nettopp når vi deler dem med andre! Kjærlighetens mål er ikke først og fremst at vi skal finne oss selv, men at vi kan finne hverandre. Klimaavtalen er en milepæl i miljøarbeidet. Klimautslippene må ned. Kommuner i Nord-Østerdal og Røros-området har gått sammen om kampanjen «Flytt Hit». Konflikten i Midtøsten er igjen svært spent.XVII.

Utrolige ting kan skje om begeistring blir brukt som drivkraft.
Kong Olav

Kongefamilien er i ferd med å bli en tallrik familie. Kongehuset framstår som det mest samlende symbol på vårt nasjonale fellesskap. Kontrasten mellom de to farsansiktene er stor. Krig og hat. Krisesentrene skal styrkes. Kunnskap om andre menneskers tro og tanker skal bygge broer - ikke skape konflikter. La meg begynne med evnen til å skape. La meg derfor dele med dere noen tanker om det å være menneske og nasjon – innrammet av et tilbakeblikk og et blikk inn i framtiden. La meg nevne bare et par eksempler på hva som har skjedd de siste 30 år. La meg sende en varm hilsen til landets aller eldste, og spesielt de om lag 430 som har gjennomlevd hele det siste århundret! La oss beholde ungdommeligheten når vi nærmer oss 100-årsdagen for Norges selvstendighet i 2005. La oss forsterke denne innsatsen ved alle landets skoler. La oss følge i Fridtjof Nansens spor ved trofast innsats for flyktninger og nødlidende i andre land. La oss stadig tørre å gå nye veier, utvikle nye tanker og sprenge nye grenser, skape ny kunst, ny litteratur, ny arkitektur og ny musikk. La oss voksne gå i oss selv. La oss ønske velkommen alle dem som utvikler nye bedrifter innen gamle og nye næringer. Land som tidligere var underlagt Sovjetunionen eller som var medlemmer av NATOs motpart Warszawa-pakten, går inn i et forpliktende europeisk og atlantisk samarbeid. Langt flere har kommet hjem med fysiske og psykiske sår etter voldsomme påkjenninger. Ledelsen ved bedriftene må involveres mer. Legene kan foreskrive fysisk aktivitet, når dette er faglig tilrådelig. Lenger vest og nordpå har man hatt tørke. Levealderen øker. Lever vi rike liv i det rike landet? Like før jul besøkte jeg Frelsesarmeen i Oslo. Like viktig som spørsmålet om hva vi skal leve av, er spørsmålet om hva vi skal leve for. Likevel er også vi de siste årene berørt av internasjonale økonomiske nedgangskonjunkturer. Likevel: Norske kvinner velger selv å få flere barn. Likevel opplever vi ofte at de glir fra hverandre; at vi enten bare er opptatt av å produsere mer for å bli rikere, eller at vi tror at velferden alltid vil være der, og at det bare handler om å fordele en kake som blir større av seg selv. Likestillingen er kommet for kort. Likevel vitner begge ansiktene om det samme. Likeverd og respekt skal være forpliktende nasjonale fellesverdier. Maktesløsheten ligger nær når katastrofen blir så voldsom. Man lever et godt liv når man klarer å leve med både innfridde og uinnfridde behov, og ikke stirre seg blind på alt som er utenfor rekkevidde. Man skal ha sterk rygg for å bære gode dager. Mange av de unge ønsker å bli boende. Mange av dere har i året som gikk bidratt sterkt til at hjelpeorganisasjonene har hatt penger til å hjelpe mennesker. Mange av drømmene våre ender opp som regnestykker i kroner og øre. Mange av oss har fått oppleve denne gleden i julen. Mange barn forteller om voksne som dessverre er passive tilskuere til trakasseringer. Mange gjør allerede en viktig innsats for å bygge veier inn til fellesskapet, som Blå Kors som driver arbeidstrening. Mange har engasjert seg og oppnådd gode resultater. Mange legger planer nå i høytiden – og drømmer store og små drømmer. Mange med meg klarte ikke å fullføre arbeidsdagen på vanlig måte. Mange mennesker trengs for å lage magasinet, og for å selge det. Mange opplever nød, konflikter og savn. Mange sier at det største problemet er å miste opplevelsen av å være et verdifullt menneske. Mange sliter med sin psykiske helse. Mange som i dag faller utenfor kan få se at det er bruk for dem. Mange spør fortvilt: Hvorfor? Mange takler frihets- og valgsamfunnet, og klarer seg bra. Mange unge mister livsmot og håp. Mangelen på fysisk aktivitet kan bli framtidas store helseproblem. Materielle verdier – som penger, bygninger og forbruksvarer – kjennes på at vi selv får mindre av dem jo flere vi deler dem med. Med andre ord: Like viktig som å rette opp, er å forebygge. Med budskap om det gode liv, godt skiføre og frihet fra køer, har de lokket 25 familier til regionen. Med prisverdig åpenhet har Slottet redegjort for Kongens tilstand. Medmenneskelige livsverdier er annerledes. Men av dem som er mye gitt, skal også mye kreves. Men da Spania ble rikt på gull, lente spanjolene seg mer tilbake og vendte blikket innover. Men de mulighetene som den nye organiseringen gir, vil Regjeringen utnytte. Men det er 800 millioner mennesker i verden som lider av sult og underernæring. Men det er her veien til framtiden går. Men det forteller også hvor vanskelig det er når verdens land skal bli enige om å dele byrdene. Men det gir oss forpliktelser. Men det gjelder ikke alle. Men det gjorde også inntrykk å oppleve den medmenneskelighet, varme og omtanke som major Marit Solli og hennes medarbeidere viser overfor alle dem som trenger en hjelpende hånd. Men det offentlige kan ikke stå alene i dette arbeidet. Men disse undersøkelsene viser at det ikke er alle problemer som kan løses ved hjelp av penger. Men endringer over tid forteller at vi må ta dette alvorlig. Men fordelene ved disse utbyggingene er ikke store nok til at de forsvarer de ugjenkallelige inngrepene i naturen. Men gjennom OSSE og vår bistand skal vi hjelpe våre brødre og søstre på Balkan og i Tsjetsjenia – på vegen til forsoning og fellesskap – til et forsonende fellesskap. Men han ville selv kjøre bilen ut av garasjen. Men har vi blitt tre ganger så lykkelige? Men hvordan måler vi egentlig velstand? Men i kampen for demokratiet, for ytringsfrihet, ja, for menneskeverdet er hun et lysende eksempel langt utenfor sitt eget land. Men jeg mener vi har gjort rett i å øke bistanden til et rekordnivå. Men jeg spør meg til tider om vi virkelig har avskaffet gapestokken. Men kan vi ikke til tider høre lignende uttalelser om mennesker i fattige land den dag i dag? Men la oss ikke glemme alle dem som under store personlige påkjenninger har stått på dag og natt for å finne og hjelpe nordmenn som er rammet. Men mange opplever også julen som en tid da mørke dager blir enda mørkere og store savn blir enda større. Men nærvær og støtte kan gjøre at noen skimter lys i mørke dager. Men nå må landet bygges opp igjen. Men når jeg kjenner etter vet jeg at som menneske, ektefelle, småbarnsfar og som mine venners venn, så handler det gode liv om noe annet. Men problemet finnes ikke bare der. Men religionenes felles verdier om menneskeverd og forsoning burde heller være en del av løsningen. Men takk til alle mennesker som har en håndfull godhet. Men uten nye ideer kommer vi ikke videre. Men verden går framover så lenge vi mennesker har vilje til å skape en bedre framtid. Men vi er like i den forstand at vi alle har behov for medmenneskelig varme. Men vi fristes for ofte til å gi barna kjøpte ting i stedet for å gi av vår tid: gi trøst og trygghet, dele gråt og glede, bygge selvtillit og håp. Men vi gjør også rett i å spørre oss selv: Gjør vi i dag noe som vi en gang må be våre barn om unnskyldning for? Men vi har nådd en grense. Men vi har også mangler. Men vi har vunnet mer. Men vi kan gi ham hjelp med operasjoner og proteser. Men vi må ikke falle for fristelsen til å bruke for mye – for fort – av olje- og gassformuen. Men vi må ikke forveksle rettferdig fordeling og like muligheter med at alle skal være like. Men vi oppnådde ikke velstanden i isolasjon. Men vi skal også være flinke til å ta nye muligheter i bruk, som i behandlingen av sykdommer, i ny næringsutvikling og på arbeidsplassene. Men vi skal stå opp mot forskjeller som skyldes sosial urett. Men vi var ikke lamslått lenge. Menneskeverdet er uavhengig av landegrenser. Mer enn tusen norske kvinner og menn tjenestegjør for freden på Balkan. Midt i et tragisk nyhetsbilde, kan vi i disse dager glede oss over løfterike gjennombrudd i fredsforhandlingene nettopp der. Midt i julefeiringens glede ble vi rystet av jordskjelvkatastrofen i Iran, med titusener av døde og sårede. Midt i nøden lærte ungene engelsk. Miljøproblemene kan bare løses hvis vi som lever i dag, deler vår rikdom med de som skal leve her i morgen. Miljøtiltak er en investering i framtiden – i miljøet vi skal leve i, men også i hva vi skal leve av. Mitt nyttårsønske er at 2007 vil gi oss grunn til å håpe, til å tro – og til og med til å bli begeistret. Mitt ønske for det nye århundre er at vi alle må søke forpliktende medmenneskelighet – og forsonende fellesskap. Muligheten til det avhenger ikke av pengepungens størrelse, men av den enkeltes hjerte. Mye av dette er knyttet til havet. Mye av vår vekst skyldes hardt arbeid, og vi er takknemlige overfor dem som bygget landet. Mye gjøres, men vi kan gjøre mer. Mye er oppnådd, men vi har mer å gjøre! Mye er oppnådd, men vi har mer å gjøre! Mye er oppnådd, men vi har mer å gjøre! Møtet med ham er noe jeg ikke glemmer. Målet er at ingen skal være uten tak over hodet, uten nok mat og klær. Narkotikabruken brer seg. NATO er utvidet. NATO-landene bestemte på toppmøtet i Praha å utvide alliansen med sju land. Natteravnene er et godt eksempel. Natteravnene går foran med et godt eksempel. Naturen har gitt oss store rikdommer. Naturkatastrofen har rystet av oss opptattheten av livets trivialiteter. Nedleggelser av bedrifter og arbeidsplasser, og store krav til effektivitet og omstilling er en påkjenning. Nei, sier jeg. Neste steg er nemlig opprettelsen av Fredskorpset Senior, som skal åpne for tjeneste for dem som er eldre enn i det vanlige fredskorpset. Nobelprisvinneren og forkjemperen for internasjonal rett, Bjørnstjerne Bjørnson, sa at initiativet tilhører de små folk. Nobels fredspris deles ut i Oslo, nå arbeider vi også for å få etablert et Holocaust-senter og et fredsmuseum. Noe av det som gleder meg, og som gjør meg stolt er når statsledere i andre land skryter av norske soldater. Noen av dem hadde ikke anledning til å besøke Oslo i desember. Noen barn vokser opp uten å få nødvendig hjelp til å sette grenser, føle ansvar for andre og oppleve forpliktelse som verdi. Noen må være de svakes bror. Noen opplever det nok slik. Noen sier at Norges bidrag ikke betyr noe og at pengene og kreftene skulle vært brukt annerledes. Noen vil kanskje aldri få vite det helt sikkert. Nordmenn, som hadde gledet seg til solrike feriedager, er omkommet. Norge bidrar derfor med omfattende humanitær hjelp og støtte til gjenoppbyggingen. Norge er aktivt med i den internasjonale koalisjon mot terrorisme. Norge er blant de land som har høyest sysselsetting og lavest ledighet. Norge er blant verdens fremste i bistand. Norge er engasjert i fredsarbeid i flere deler av verden, blant annet i Sudan. Norge har sterke, erfarne hjelpeorganisasjoner og et dyktig utenrikskorps som er med og gjør en innsats for disse menneskene. Norge er et av de land som bruker mest penger på skole, og vi har tenkt å fortsette å investere rikelig i utdannelse. Norge har en utrolig priviligert stilling i verden. Norge har store muligheter til å bidra til fred, mer rettferdighet og til å lindre nød. Norge har stått sterkt på at konflikten må løses innen rammen av FN. Norge må være en fredsnasjon – en aktør for konfliktløsning og fredsskapende virksomhet. Norge må være en nestekjærlighetens og solidaritetens nasjon. Norge må være en teknologisk pionernasjon. Norge og Sverige klarte å skilles i fred. Norge påtar seg en pionerrolle når vi har bestemt at gasskraftverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Norge skal fortsette å støtte opp om det internasjonale arbeidet for fred, utvikling og bekjempelse av fattigdom. Norge skal være en fredsnasjon. Norge støttet ikke krigen mot Irak. Norge trenger frivilligheten. Norge vil aktivt støtte verdensorganisasjonen og dens ledelse. Norge vil fortsatt bidra i det internasjonale arbeidet for fred og forsoning mellom israelere og palestinere. Norges bidrag betyr noe for mange mennesker. Norske menn og kvinner i uniform gjør hver dag en heltemodig innsats for menneskers trygghet, som for eksempel våre soldater i Afghanistan. Ny kunnskap og ny teknologi har løst det som vi for kort tid siden trodde var uoverkommelig. Ny teknologi ga nye muligheter, nye rettigheter og likestilling økte vår valgfrihet. Ny teknologi skaper nye muligheter. Nytenkning og kvalitet i verdensklasse fra rent og rikt hav. Næringslivsledere melder nå om økt optimisme. Næroset har blant annet en egen hilseminister som reiser rundt og hilser på alle innflyttere. Nå dreier det seg ikke om naturkrefter – men om moralsk kraft og medmenneskelighet. Nå er det mulig. Nå er det nesten 200 000 barnehageplasser. Nå er forventet levealder rundt 80 år. Nå er det vår tur til å hjelpe andre. Nå er også Norge kallet på for å gjøre sin innsats. Nå gleder vi oss over at et nytt medlem av kongefamilien skal komme til verden. Nå kan de forvente å leve til de blir over 60 år. Nå kan den enkelte av oss årlig gi inntil 6000 kroner til godkjente frivillige organisasjoner – og få skattefradrag for det. Nå må det følges opp. Nå ser vi at landene må dele ansvaret for framtiden sammen. Nå sier hun at hun gleder seg til å fly igjen. Nå skal velferden trygges for framtida. Nå snakker jeg om «menneskevern», vernet om det enkelte lille menneske, i dets nære miljø og i den store sammenheng. Når barn og unge gjennom mediene, video og dataspill ser stadig mer av vold, mobbing og brutalitet, kan vi ikke overraskes over at vi høster mye av det samme i det virkelige liv. Når dette er vel etablert vil de med mer livserfaring og kompetanse få sjansen. Når kanarifuglene sluttet å kvitre, var det et varsel om dårlig luft i gruvegangene og arbeiderne måtte komme seg ut. Når krigshandlingene nå avsluttes, åpnes et nytt kapittel for å gjenreise Afghanistan. Når mørket blir stort, kan selve livsmotet svinne, og et menneske føle seg verdiløs. Når renta blir høy og kronen for sterk, setter det arbeidsplasser i fare. Når vi klager over egoisme og materialisme i samfunnet vårt, og ikke minst ungdom som bråker, tagger, mobber, eksperimenterer med rus – ser vi da kritisk på voksensamfunnets holdninger? Når vi skaper må vi også bevare evnen til å dele. Når våre barn ser voksenverdenen: Hva ser de egentlig? Når ytre autoriteter svekkes, må foreldre være med og gi barna samvittighet, en evne til selv å se hva som er sant, rett og godt. Offentlige ansatte og frivillige gjør en stor innsats. Og alle fortjener å lykkes i NOE de ønsker seg. Og at vårt blikk stadig skal være løftet ut mot en verden som lider. Og de nådde målene. Og den sier også noe om kvaliteten på samfunnet vårt. Og det er stadig flere som vet hvor godt det er å se at gamle foreldre tas godt vare på. Og det fikk vi. Og det gjorde sterke inntrykk å besøke flyktningeleirene i nabolandene, og oppleve takknemligheten til NATO og Norge – fordi vi ga dem beskyttelse, håp og til slutt – sjansen til å vende hjem. Og det skjer ofte. Og det vil alltid være behov for privat og frivillig omsorg, gjennom organisasjoner, familie og naboskap. Og dette starter allerede fra vi er små. Og et godt nytt år kan det bli hvis vi tar med oss julens verdier inn i hverdagen. Og Europas framtid er Norges framtid. Og gi gjeldslette. Og gi handelsfordeler for de fattigste land. Og her står vi overfor en annen visjon. Og husk: Gutten nådde til Soria Moria slott. Og i verdenssamfunnet. Og knapt i noe annet land er det flere kvinner som tar utdanning og deltar i arbeidslivet enn her hos oss. Og min holdning er klar: Opptrappingen må fortsette. Og mulighetene for å virkeliggjøre drømmene er kanskje større i Norge enn i noe annet land. Og Norges Bank har signalisert at det kan bli aktuelt med ytterligere rentenedgang i tiden som kommer. Og nå snakker jeg ikke bare om den akutte nødhjelpen som det er behov for i Sør-Asia. Og rette en særlig takk til de mange som arbeider i fredens og solidaritetens tjeneste. Og vi ser også behovet for en større trygghet. Og så understreker vi det grunnleggende fellesskapet mellom oss alle når vi ønsker hverandre et riktig godt nytt år. Og takk til familie, naboer og venner som viser omsorg for dem som er rammet og de pårørende som lever med sorg og savn! Og til alle dere der hjemme vil jeg uttrykke ønsket om et godt nytt år fylt av framtidstro. Og trygge mennesker tør å satse. Og verdien av å dele. Og vi har alle opplevd nederlag, eller at livet ikke ble slik vi hadde tenkt. Og vi må handle nå. Og vi selv kan stadig regne med å bli eldre enn tidligere generasjoner. Og vi trenger handlekraft for å møte vår tids store utfordringer. Og vi vil gjøre det ved et løft for bedre folkehelse. Også den brer seg som ringer i vannet.XVIII.

Vi har alt, men det er også alt vi har.
Ole Paus

Om det er blitt kaldere i skyggene? Om fem år feirer vi hundreårsjubileet for vår nasjonale selvstendighet. Om ondskapen sprengte nye grenser, så ble den møtt med nye grenser internasjonalt. Om rusmisbrukeres selvbilde og sosiale nettverk er skadet, så er ikke hans eller hennes menneskeverd blitt mindre. Om vi kunne gi hverandre litt mer godhet og vise mer takknemlighet, har vi mye godt i vente. Om å delta i et større fellesskap, og merke at min innsats er viktig. Omlag 200 000 voksne blir utsatt for mobbing på jobben, halvparten av dem daglig. Oppgjør med fortiden er viktig. Opplevelsen av eget menneskeverd får vi ikke minst i møtet med andre mennesker. Optimismen er på vei tilbake. Ordet «naturvern» har fått en selvskreven plass i vår bevissthet. Ordningen må være økonomisk bærekraftig. Ordningen må oppmuntre til arbeid. Over 70 000 mennesker døde da bakken skalv en morgen i oktober. Politikk er også å sette grenser for det onde. Prinsesse Ingrid Alexandra. Problemet med mobbing i skolen var en hovedsak både i H.M. Kongens og i min egen nyttårstale i fjor. På 20 år er antallet mennesker som lever i dyp fattigdom, dramatisk redusert. På denne bakgrunn vil jeg invitere til samarbeid mellom representanter for arbeidsgivere, arbeidstagere, Arbeidstilsynet og Regjeringen om konkrete tiltak mot mobbing og trakassering i arbeidslivet. På denne første dagen i jubileumsåret vil jeg hilse Kongen, Dronningen og den øvrige kongefamilien. På denne spesielle nyttårsdagen står vi sammen og ønsker hverandre et trygt og fredfullt nytt år. På en ansvarlig måte legger vi opp til å bruke gradvis mer av vår rikdom, av oljeinntektene i Norge. På en kveld som denne sender vi særlig varme tanker til de som sliter med sykdom og til de som lever med savn. På Maridalen skole i Oslo fortalte over 11 prosent av elevene i en undersøkelse for ett år siden at de ble mobbet. På min netthinne er det et bilde jeg ikke klarer å viske bort. På noen områder ligger vi svært lange fremme. På nyåret vil vi møtes for å drøfte dette. På Sunndalsøra var det 18 varmegrader i desember og folk kunne plukke inn roser midt i adventstiden. På Sør- og Østlandet har vi knapt sett sola, regnet har øst ned og vi har hatt flom og nedbørsrekorder. På vegne av den norske stat vil jeg beklage den diskriminering og urettferdighet krigsbarna har vært utsatt for. På vegne av oss alle vil jeg hilse Kongen, Dronningen og den øvrige kongefamilie og takke for deres store innsats også i året som gikk. På vei til massegravene. På årets første dag går våre tanker til kongefamilien. Rasisme og fremmedhets skal være u-norsk. Regjeringen arbeider på bred front for å få bukt med den økende brutaliseringen av samfunnet. Regjeringen har besluttet at når ansatte i staten reiser med fly internasjonalt, så skal vi kjøpe klimakvoter for de utslippene reisen forårsaker. Regjeringen legger derfor på nyåret fram en stortingsmelding med forslag til hvordan folkehelsa kan bedres. Regjeringen tok i høst belastningen med å fastholde at landet måtte ha et stramt budsjett. Regjeringen vil gjøre sitt ytterste. Regjeringen vil invitere til en bredest mulig politisk enighet om et framtidig pensjonssystem. Regjeringen vil søke brede kompromisser på tvers av partigrenser, slik at pensjonssystemet blir trygt, det kan ikke skifte med varierende stortingsflertall og regjeringer. Regjeringen ønsker en kvalitetshevning. Resultatene vil komme. Resultatene viser seg. Resultatet begynner nå å vise seg. Rett før jul besøkte jeg Libanon, Israel og Palestina. Rett før jul fikk jeg et brev fra generalsekretæren i den norske avdelingen av UNICEF, Kjersti Gjestvang. Sammen med UNICEF er Norge nå aktivt med i en internasjonal satsing for å bidra til at alle barn i verden blir vaksinert. Rett før jul satte Norges Bank ned renta. Russkadde skal lettere få behandling og gjenvinne helse. Samfunnet er avhengig av fortsatt frivillig innsats. Sammenliknet med andre land er det små forskjeller i folks levekår i Norge. Samtidig må vi – så langt en liten nasjon formår – bygge en fredskultur i de store forhold, mellom nasjoner, alt bygd på en grunnmur av menneskeverd og menneske­rettigheter. Samtidig skal vi huske at det er mange som ikke kan flys til sikkerhet, men som må leve videre i ødelagte hjem og landsbyer i Sør-Asia. Samtidig skal vi ivareta det beste ved dagens velferdssystem som skal gjelde alle. Samtidig utvides EØS-området som Norge er en del av. Seieren kan også være å komme tilbake etter sykdom. Selv blir jeg opprørt over enkelte utviklingstrekk i vår tid som bryter med disse verdier. Selv har jeg hatt gleden av å delta i flere slike samlinger. Selv om det skjedde etter lov og dom, var den for umenneskelig, hard og sårende. Si fra! Siden 1970 er vi blitt nesten tre ganger så rike målt i penger. Sist år gledet vi oss over et prinsessebryllup som ble en folkefest. Sjelden har verden sett en slik allianse som har vokst frem etter den 11. september. Skal det norske folk kjennes på dette adelsmerke også i det nye århundre, må vi styrke forpliktelsen og dempe kravmentaliteten! Skal freden sikres, må terror forebygges. Skal hver enkelt kjenne seg verdsatt i hverdagen, kreves mer enn offentlige bevilgninger. Skal jeg hjelpe et menneske, må jeg komme tett på. Skal vi forsterke denne positive trenden må vi alle bidra. Skal vi greie å ta vare på framtidstroen er det spesielt to verdier jeg mener er viktige og det er dette jeg vil snakke om i kveld. Skal vi sikre freden må vi ta ansvar. Skal vi skape og bevare et nasjonalt fellesskap, må vi gjøre opp gammel urett og skape forsonende fellesskap. Skal vi unngå at utslipp av klimagasser gir økt temperatur, mer voldsomt vær, issmelting og havstigning, må vi handle. Skal vi unngå å gjøre den feilen spanjolene gjorde, må vi fortsette å skape store verdier – også etter at oljealderen har nådd sin topp. Skap et arbeidsmiljø som motvirker mobbing. Skolegangen bygges ut. Skolen må bidra til at fantasien får leve og vokse, slik at vi beholder evnen til å tenke nytt. Skolen skal få større lokal handlefrihet. Skolens ledelse satte i gang et antimobbeprogram som har gitt et fantastisk resultat. Skoler og universiteter, men også bedrifter og arbeidsplasser. Slik bør det være – også for våre kongelige. Slik det også skjedde i 1945 – da vi vant friheten tilbake. Slik dugnadsånd vil også framtida kreve. Slik er de med å på å skape arbeid og utvikling der de bor – og med det tro på framtiden. Slik er det fortsatt. Slik fremmer vi menneskeverd og likeverd. Slik føler alle seg velkommen og verdsatt. Slik kan hver enkelt vise medmenneskelighet, og slik kan Norge – som en liten nasjon – vise seg stor. Slik kan man også oppleve det når en venn eller kjæreste trenger en. Slik gir Norge sitt aktive bidrag inn i europeiske endringsprosesser. Slik skapes nye muligheter – store og små. Slik søker vi å realisere vår visjon om å være en fredsnasjon. Slik vil vi være med å lindre nød, fremme stabilisering og etablering av irakisk selvstyre. Snakk om å lykkes. Solidaritet har ikke bare en internasjonal dimensjon. Som en kristen kulturnasjon har arbeidet for fred vært en av de grunnvoller Norge har bygget på gjennom århundrer. Som en motsats til den destruktive katastrofebølgen vokser en ny bølge fram. Som et ledd i dette deltar vi både i humanitære og militære aksjoner i Afghanistan, noe landets president takket for da han gjestet Norge like før jul. Som i Bangladesh, der et nyfødt barn for 30 år siden kunne vente å leve litt over førti år. Som land kan vi lykkes på så mange ulike plan. Som nasjon er vi rystet, men det gir oss også anledning til erkjennelse og refleksjon. Som vi sår så høster vi. Spedbarnet klarte hun å få ut. Spørsmålet er: Hva vil vi bruke vår nasjonale handlefrihet til? Stadig flere barn vokser opp uten å få nødvendig hjelp til å sette grenser og ta hensyn til andre. Stadig flere får behandling på sykehusene våre. Staten har nå overtatt ansvaret for alle offentlige sykehus. Stor kunnskap, respekt for oppdraget, og vilje til innsats for fred og menneskeverd. Stor lokal stolthet og gode initiativ, frivillig innsats og fellesskap gjør det godt å bo i landet vårt. Store tillegg og gullkantede avtaler til noen få, rokker ved en fin og uskrevet forståelse om at vi har et felles ansvar for helheten. Storsamfunnets møte med de gamle minoritetene og de nye innvandrerne. Større perspektiver trenger seg på.XIX.

Jeg tror på en håndfull godhet.
Hasse Alfredsson

Sykehustilbudet må bli bedre. Systemet må bygge på disse prinsipper. Særlig barn og unge har dette inne gjennom internett, mobiltelefoner, mote og musikk. Særlig dere barn som selv har gjort noe for at skolen og skoleveien skal bli god for alle. Særlig er det krevende for kvinnene som fortsatt gjør mesteparten av arbeidet i hjemmene. Særlig kvinner og barn kan være tryggere på gatene i Kabul fordi de norske styrkene passer på. Særlig trenger barne- og ungdompsykiatrien en opprustning. Så brutalt kan livet være. Takk til alle som nå stiller opp med profesjonell hjelp og praktisk bistand! Takk til bygdefolket i Næroset for nytenkning og kreativitet. Tall kan være vanskelige å gripe.XX.

Kvart Menneske er ei øy, som kjent.
Så det må bruer til.
Tarjei Vesaas

Temaet var terrorismens røtter. Tenk om vi kunne få mindre av harde og uforsonlige ord, og mer respekt og omtanke for hverandre. Terrorisme er forakt for menneskeverdet. Theodor Kittelsen levendegjorde drømmen og håpet i bildet «Soria Moria slott». Tidligere hjalp andre oss. Tidligere i høst møtte jeg en eldre kvinne som fortalte om den ensomheten hun opplevde. Tidligere slet vi oss til sykdom og død. Til erkjennelsen av at vi trenger hverandre. Til høsten vil Regjeringen legge fram en nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling. Tilbakeblikket gjør jeg i lys av de tre store tidsperspektiver som årsskiftet inviterer til. Tilbudet til mennesker med psykiske lidelser har vært forsømt i Norge i mange år. Tilslutt kom han til at – jo – det var greit at jeg fikk låne bilen. Titusener av frivillige bidrar. Toåringen ble igjen. Trakassering på arbeidsplassen er forakt for menneskeverd og likeverd. Tre millioner av disse barna vil dø av sykdommer som våre barn blir beskyttet mot. Tusenårsperspektivet er todelt. Uansett personlig tro eller livssyn; vi lever i en kristen kulturkrets. Uberørt natur får en stadig større verdi. Umulig, sier du? Under 100-årsjubileet for Nobelprisene i desember fikk jeg møte mange tidligere fredsprisvinnere. Under en reise i Asia nylig så jeg flere sider ved vårt internasjonale engasjement som vi har grunn til å være stolte av – ja, som vi lykkes med. Under et møte i India i desember la vi fram Norges satsning på at alle barn i verden må bli vaksinert. Under flyulykken på Stord i oktober reddet hun mange menneskeliv mens klærne hennes sto i brann. Undersøkelser viser likevel at det er store muligheter for forbedringer. USA og Russland, India og Pakistan. Ut fra et ødelagt hus kommer en ulykkelig far. Utbredte sykdommer er slått tilbake. Uten det finner vi ikke kreftene som trengs for å stå på og finne nye svar. Uten en slik optimisme mister vi handlekraft. Uten frivilligheten blir det mindre varme, mindre glede. Utslipp av klimagasser kjenner ingen landegrenser. Ved forrige århundreskifte, i år 1900, var Norge på veg ut av fattigdommen. Ved inngangen til et nytt år har jeg et nyttårsønske. Ved inngangen til året er det ikke bare barn som drømmer om å bli prinsessen, stjernen, eller kanskje i år: olympisk mester. Ved jødebo-oppgjøret rettet vi opp noe av den urett norske jøder led under krigen. Ved Lørenskog videregående skole var det i fjor to elever med innvandrerbakgrunn som fikk de beste resultatene. Ved skoler som har hatt et bredt og systematisk program mot mobbing meldes det om en halvering av problemet. Vedtaket var dramatisk og omstridt. Velferdsordningene må fornyes for å gi folk trygghet for framtidas velferd. Velstand måles ikke bare i levealder og økonomi. Velstand måles også i medmenneskelighet, og i åndelige og kulturelle verdier. Verden er bedre ved at menn og kvinner som Desmond Tutu, Nelson Mandela, Kofi Annan, Eli Wiesel, Aung San Suu Kyi og Rigoberta Menchú har viet sine liv til sine folks og vårt alles felles beste. Verdien av å skape. Verdier som menneskeverd og nestekjærlighet er eksempler på det. Verken det offentlige eller private kan fylle opp alle tomrommene som oppstår mellom marked, offentlige tjenester og enkeltmenneskers behov. Vi arbeider med å styrke tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. Vi arbeider og betaler altså inn til folketrygden i færre år og tar ut pensjon i langt flere år. Vi ble vitner til at passasjerfly ble styrt som bomber inn i World Trade Center i New York. Vi blir ikke nødvendigvis lykkeligere ved at landet og de fleste av oss blir enda rikere. Vi blir nemlig ofte stilt ansikt til ansikt med de helt grunnleggende spørsmål: Om menneskets verdi, dets ansvar og muligheter. Vi bygger ut helsetilbud med lav terskel. Vi deler hans syn. Vi drøftet også Irak-konflikten og delte håp om en fredelig løsning. Vi er alle like verdifulle. Vi er en gammel nasjon, men en ung stat. Vi er et folk i sorg. Vi er i ferd med å få ett Europa. Vi er imidlertid ikke i mål. Vi er mange som deler Jimmy Carters syn. Vi er nå kommet dit at tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over. Vi er stolte av den innsatsen nordmenn gjør i internasjonal tjeneste – som soldater i Libanon og i Afghanistan og gjennom de mange observatører og hjelpearbeidere vi har ute i felt. Vi fastholder at FNs sikkerhetsråd skal ha en ny behandling av saken på basis av våpeninspektørenes rapport. Vi feirer nyttår med ulike sinnsstemninger og i ulike livssituasjoner. Vi frykter at noe er galt med været. Vi får et nytt og mer enhetlig Europa. Vi føler med alle dere som er rammet av ringvirkningene av flomkatastrofen. Vi gleder oss over at legene har erklært ham frisk og at han har kunnet feire jul med familien på Kongsseteren. Vi gleder oss sammen med dem. Vi har alle blitt brutalt minnet om hvor vergeløse vi mennesker er overfor de store naturkreftene. Vi har bygget ut mye vannkraft i Norge. Vi har de to siste år ført en stram økonomisk politikk for å redusere det høye kostnadsnivået for norske bedrifter. Vi har feiret at det er 100 år siden vi igjen fikk vår egen kongefamilie. Vi har fortsatt store utfordringer, ikke minst for å gjøre helsetjenesten og eldreomsorgen bedre. Vi har fått råderett over store olje- og gassressurser. Vi har gode naboer i et rikt, stabilt og godt organisert Europa. Vi har hatt en debatt de senere år om det er blitt et kaldere samfunn, om det er blitt et hardere arbeidsliv? Vi har hatt et underlig vær den siste tiden. Vi har i dag ca. 100 000 arbeidsledige. Vi har kommet langt i denne retning i Norge, og vi skal lengre, år for år. Vi har maktet å holde arbeidsledigheten lav, langt under snittet i Vest-Europa. Vi har mange grunner til selvrespekt, men ingen grunn til selvgodhet. Vi har mye kunnskap i landet vårt. Vi har nettopp feiret jul. Vi har på mange måter en god skole. Vi har sett for mange eksempler på at de som har mest fra før ikke tar sin del av ansvaret vi må ta sammen. Vi har tatt informasjonsteknologien i bruk. Vi har utviklet folkestyret, med stemmerett for alle. Vi har vunnet en velstand og velferd uten historisk sidestykke. Vi har vunnet selvstendighet, frihet og fred. Vi har vært heldige og dyktige i Norge. Vi hilser kong Harald, dronning Sonja og deres familie og takker dem for deres innsats for Norge i året som gikk. Vi holder så lett avstand til mennesker som sitter sammensunket på et gatehjørne. Vi hører om mennesker som tar vare på hverandre midt i kaoset, vi hører om lokalbefolkninger som deler det de har med rammede turister. Vi håper at bedrifter, organisasjoner og andre land vil følge etter. Vi investerer i kommunikasjoner og i gode arbeidsvilkår for bedriftene i distriktene. Vi kan alle bli den svake – selv den sterkeste blant oss. Vi kan alle havne i livssituasjoner der vi blir den som trenger hjelp. Vi kan heller ikke la århundreskiftet passere, uten at vi tar inn over oss den urett mange krigsbarn har lidd i etterkrigstida. Vi kan ikke bevilge oss eller lovbestemme kjærlighet og fred. Vi kan skape et av de mest vellykkete inkluderende fellesskap verden har sett. Vi kan stå ved inngangen til et rikt kapittel i landets utvikling. Vi kan takke rike naturressurser for vår økonomiske velstand. Vi kan tørre å tenke stort. Vi kan vinne over oss selv eller over et ytre hinder – i skolegang eller arbeidsliv. Vi legger vekt på å oppmuntre til personlig initiativ og skaperkraft. Vi lever alle i menneskelige fellesskap som vi er avhengige av. Vi mennesker lykkes stadig mer med det vi gjør. Vi merker det i det daglige nå: Skiene har fått stå i fred. Vi må aldri gi opp visjonen om det humane samfunn og den humane verden. Vi må alltid kjempe for interessene til de fattige og forfulgte også i andre land. Vi må få en slutt på dette. Vi må gjøre mer for at de som kommer for å bo i landet vårt lærer språk og samfunnsforståelse. Vi må ha kontakt med hverandre. Vi må ligge i front som kunnskapssamfunn, utvikle skolen, satse på forskning og utvikling. Vi må løpende drøfte vårt forhold til europeisk samarbeid. Vi må også våge å snakke om hvem vi er, vi som setter grensene. Vi må passe oss så ikke prestasjonssamfunnets stress stjeler all tid til omsorg for hverandre. Vi må reise et sterkere menneskevern. Vi må satse høyt for det neste århundre! Vi må stille noen kritiske spørsmål om hvordan vi behandler andre mennesker. Vi må ta oss tid til å samtale med barna og de unge om dette. Vi må ta vårt ansvar. Vi må tro på at det går. Vi må unngå at våre nye landsmenn, innvandrerne fra andre kulturer, blir nye utgrupper i storsamfunnet. Vi må verdsette kunnskap. Vi må vurdere erfaringene fra dette og konsekvensene for vårt land. Vi nyter fred i frihet med velstand. Vi regner det som starten på det organiserte helse-Norge. Vi sender vår hilsen til alle nordmenn som har sitt virke utenfor landets grenser, i FNs og NATOs fredsbevarende styrker, for bedrifter, i utenrikstjenesten, i bistandsarbeid og i humanitær og kirkelig tjeneste. Vi ser mange tegn til at særlig annen generasjon av nordmenn med utenlandsk opprinnelse gjør seg sterkere gjeldende i samfunnet som ledere og forbilder. Vi ser med takknemlighet tilbake på den historiske gjerning den norske kongefamilien har utført for landet vårt gjennom ett hundre år – i fredstid så vel som i krise- og krigstid. Vi ser også at religiøse motsetninger kan være en del av konflikter. Vi setter derfor oljepenger på et fond for at våre etterkommere kan holde oppe vårt velferdsnivå. Vi skal både redusere våre egne utslipp og bidra til å redusere utslippene i andre land. Vi skal drive holdnings- skapende arbeid og verdimobilisering, også mot mobbing. Vi skal gjøre dette mulig. Vi skal gjøre vårt for en positiv utvikling i alle deler av landet. Vi skal ikke lene oss tilbake. Vi skal ikke skamme oss over at vi bor et av verdens rikeste land. Vi skal kjenne trygghet for et godt helsetilbud når helsa svikter. Vi skal lene oss framover, og fortsatt vite at det er menneskers kunnskap og arbeid som legger grunnlaget for velferden. Vi skal lære gjennom hele livet. Vi skal oppmuntre til nyskaping og nyetablering. Vi skal passe på at all ny teknologi blir utnyttet innenfor en etisk forsvarlig ramme. Vi skal skjerpe straffer mot gjengangerkriminalitet og vi skal styrke kampen mot rusavhengighet. Vi skal ta hele landet i bruk. Vi skriver nå år 2000 etter Kristi fødsel. Vi snakker ikke om små konflikter og knuffing i skolegården, men om grov trakassering som ødelegger barn for livet. Vi snakker kanskje om 100 slike ulykkelige hendelser i året. Vi som har så mye kan ikke gi ham bena tilbake. Vi takker dere. Vi takker for deres store innsats, også i året som gikk. Vi takker kongefamilien for hva den betydde for vår nasjon – i krig og fred - gjennom det århundre som nå ligger bak oss. Vi takker kronprinsen for at han på en så fin måte har gått inn som regent under sin fars sykdom. Vi tar i bruk en rekke virkemidler for å nå de delene av landet som trenger det mest. Vi trenger alle dem som skaper noe nytt av egen kraft. Vi trenger den indre stemmen vi kaller samvittighet, og som forplikter oss på det som er sant, rett og godt. Vi trenger julens budskap om fred og kjærlighet inn i det nye årets hverdager. Vi trenger også de frivillige krefter i kampen mot rusproblemet. Vi trenger slike initiativ som styrker samhold, optimisme og omsorg for hverandre. Vi vet inderlig vel at deltagelse og bistand i beste fall bare lindrer sorg og smerte. Vi vil forebygge mer for å kunne reparere mindre. Vi vil gi enda flere muligheter til dette. Vi vil gi trygghet for arbeid og inntekt. Vi vil gi trygghet for flere. Vi vil gjerne øke antall ildsjeler. Vi vil ha et samfunn med mange slike broer mellom mennesker. Vi vil invitere blant annet idretts- og friluftsorganisasjoner i en bred allianse for å bedre livsvilkår og folkehelse. Vi vil legge grunnlaget for en bedre og mer offensiv miljøpolitikk også på dette området. Vi vil sikre solid styring av norsk økonomi - det er vi alle tjent med. Vi vil være med å gi håp og trygghet for flere. Vi vil øke innsatsen for å komme dem til hjelp som har det vanskelig. Vi ville bidra til å få ned renta. Vi ønsker dem alt godt i de kommende årtier! Vi ønsker dem alt godt i det nye året. Vi ønsker å sette et eksempel. Vikingenes havseilaser, Roald Amundsens polarferder og dagens gigantiske oljeplattformer i Nordsjøen – dette er høydepunkter i norsk pionerånd innen den maritime sektor. Viktig i året som gikk var også FNs toppmøte for bærekraftig utvikling i Johannesburg, der Norge spilte en sentral rolle. Viljen til å investere stiger. Vis omsorg! Voksne SKAL gripe inn. Volden er som oftest knyttet til rus, og rammer gjerne uskyldige og vergeløse. Vår egen historie har vist at før det kan bli vekst og utvikling i et land, må barnedødeligheten ned. Vår egen verdensdel er i forandring. Vår helsetjeneste er i alarmberedskap. Vår nasjon går nå foran og sletter gjelden til de fattigste utviklingsland. Vår trygghet ligger i forpliktende, mellomstatlig samarbeid. Vår utfordring er å hindre at rikdommen skaper nye ulikheter, at tilgang til kunnskap skaper nye klasseskiller. Vår velferd er avhengig av landets økonomi. Vår visjon er at en dag skal ingen barn rekke ut sine hender etter brød – uten å få det. Vår visjon er at vi innen 7 år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser. Våre sterke fellesskap gir hver enkelt av oss større muligheter til å søke lykken. Vårt land har stor økonomisk trygghet. Økt sysselsetting vil fortsatt være mål nr.1 i den økonomiske politikken. Å bry seg om andre mennesker. Å feire år 2000 uten å huske vår tidsregnings opprinnelse, er som å feire fødselsdagen – men glemme jubilanten. Å gi rom for drømmene våre og gi mulighet for at vi kan gjøre dem om til virkelighet. Å ha ansvar for et lite barn gjorde at jeg følte meg mer verdifull. Å ha mennesker i min nærhet som jeg kan dele glede og sorger med. Å komme ut av sorgen. Å møte klimautfordringen vil kreve innsats av oss alle – som samfunn, bedrifter og som enkeltmennesker. Å se andre enn seg selv. Å være et «sam-funn» betyr å ha funnet sammen. Å være god og snill er ikke tidens prestisjefylte ord. Å være menneske handler om å ha omsorg for andre – ikke bare for seg og sitt, men vise forpliktende medmenneskelighet! Å være mer verdifull gjorde meg lykkelig.XXI.

Vi kan utrydde fattigdommen.
Muhammad Yunus

Århundret som gikk, viste at det norske folk maktet å arbeide seg ut av fattigdommen. Århundret som kommer, vil vise om vi tåler rikdommen. Århundrets politiske regnskap går klart i pluss. Årsakene til fattigdom er kompliserte.